* Kwoty wyrażone w wartościach brutto, zawierają 23% podatek VAT.