Regulamin newsletter

Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

Usługa Newsletter udostępniana jest przez SQTR Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres do doręczeń ul. Piękna 24-26A, 00-549 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441721, o kapitale zakładowym 500 000, 00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010358988, zwaną dalej „SQTR”.

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez SQTR informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów SQTR, właściciela marki EasyProtect® aktualnych promocjach, informacji z zakresu nowinek technologicznych oraz inne wiadomości dotyczące SQTR oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z SQTR.

Newsletter wysyłany jest w nieregularnych odstępach czasowych.

Każdy Newsletter zawiera: informację o SQTR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera, wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej:

a) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

c) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

d) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez SQTR wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze EasyProtect®”.

Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

Po pełnej rejestracji adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), Użytkownik otrzyma również jednorazowy 5% rabat do nabycia przedłużonej Gwarancji EasyProtect® dla swojego sprzętu komputerowego RTV-AGD, który kupił nie dalej niż 90 dni wstecz, lub ma zamiar nabyć w przeciągu dwunastu miesięcy, licząc od dnia w którym otrzymał kupon rabatowy.

Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest SQTR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres do doręczeń, ul.Piękna 24-26A, 00-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441721, o kapitale zakładowym 500 000, 00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010358988.

SQTR przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). SQTR, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 801 009 419, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SQTR.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SQTR zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

SQTR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.easyprotect.pl/newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.easyprotect.pl/polityka-prywatnosci

 • Jesteśmy do Państwa dyspozycji
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 9:00 do 17:00
  pod numerami telefonu

  dla połączeń z numerów stacjonarnych:
  801 009 419

  dla połączeń z numerów komórkowych:
  881 009 019

  lub adresem mailowym:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Aby zobaczyć jak łatwo kupić Gwarancję EasyProtect®
  oraz jakie posiada zalety
  kliknij tutaj

 • Jeśli posiadasz już Certyfikat Gwarancyjny EasyProtect®, koniecznie odbierz kupon rabatowy uprawniający do nabycia kolejnej Gwarancji dla Twojego sprzętu z 15% bonifikatą.

   

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd