parallax background

SQTR Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. W szczególność oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom SQTR Sp. z o.o. i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

SQTR Sp. z o.o. oświadcza, że choć materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością to z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych SQTR Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Ochrony Serwisowej i informacji o produktach.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. SQTR Sp. z o.o. nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zawartość niniejszej witryny internetowej, w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim.

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do SQTR Sp. z o.o.

Żadna część portalu SQTR Sp. z o.o. nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody SQTR Sp. z o.o.

SQTR Sp. z o.o. zapewnia nadto, że wszelkie dane przekazane spółce zostaną użyte jedynie w ramach Polityki Prywatności.