parallax background

SQTR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informuje, iż jest administratorem, podanych przez Państwa w formularzach dostępnych na stronie internetowej danych osobowych, które będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju kontaktu (w szczególności: realizacja zamówienia rozmowy z konsultantem, udzielenie odpowiedzi na zapytanie, reklamację, ustosunkowanie się do opinii na temat strony, zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług serwisowych, zgłoszeniu awarii objętego ochroną sprzętu, przedstawiania oferty własnych produktów i usług administratorów danych, a także realizacja celów rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane przez SQTR Sp. z o.o. wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. SQTR Sp z o.o. informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w sytuacji podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych oraz w przypadku jej zawarcia niezbędne w celu realizacji tychże usług. SQTR Sp. z o.o. zobowiązuje się do zastosowania najwyższych standardów zabezpieczania przesłanych danych.